streepje

Lücker is geen voorloper geweest, maar ook zeker geen slaafse navolger. Impressionisme, expressionisme, pointillisme, kubisme, hij neemt er kennis van, hij ondergaat er de invloeden van, maar hij laat zich er niet door meeslepen.

Hij laat zich niet onderbrengen bij een bepaalde stroming, maar gebruikt alle stijlmiddelen die hem van pas komen om het licht te vangen op het platte vlak. Eugène Lücker was een hardwerkende, bescheiden man, eigenzinnig en wars van publiciteit. Hij bleef trouw aan zichzelf en zijn talent en ging zijn eigen weg temidden van alle kunstrichtingen van zijn tijd.

Een tijdgenoot van Eugène Lücker was Ben Viegers. Het Museum Het Valkhof heeft onlangs een schilderij van deze schilder verkregen, getiteld Gezicht op het Valkhof, geschilderd in de eerste helft van de twintigste eeuw. Het geeft een schilderachtig hoekje van Nijmegen weer dat ook door Lücker op de etsplaat is vastgelegd. In de Nieuwsbrief van de Vrienden van het Museum Het Valkhof van november 2011, in de rubriek 'Nieuw', staat hierover een artikel met foto’s geschreven door conservator dr Barbara Kruijsen. Wilt u het artikel lezen, klik hier.

1 2 3