streepje

Hij geeft tekenles in Echt, waar hij iedere week naar toe loopt. Het bloed kruipt waar het niet gaan mocht: hij volgt de avondopleiding aan de tekenschool in Roermond, waar hij les krijgt van directeur en schilder Johan Berens.

In 1901 haalt Eugène de beide aktes tekenen middelbaar onderwijs en na nog verdere studie in Antwerpen en Amsterdam wordt hij in 1903 aangesteld als tekenleraar aan het Nijmeegse Sint Canisius College van de Jezuïeten. Hij zal er 33 jaar blijven.

Bij zijn afscheid in 1936 (om gezondheidsredenen) zegt de rector dat hij het een buitengewoon voorrecht achtte dat het Canisius College een kunstenaar bij Gods genade onder zijn docenten mocht rekenen.

Een van zijn leerlingen schreef later over hem: "Intuïtief wist ik dat daar menig kunstwerk schetsmatig op een vodje papier werd geboren. Dat was Lücker: een hand in de baard, de oogen half afwezig, half onheilspellend, over de lessenaar kijkend: een innerlijk gespannen zijn."

1 2 3 4 5 6